Pojasnilo 31. 1. 2020

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
IET Inspec Direct
2014

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2014) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
1854-6250 Advances in production engineering & management Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 16
1855-6531 Advances in production engineering & management (e-vir) Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 0
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 20
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 0
0352-9045 Informacije MIDEM Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale 38
1855-4709 Informacije MIDEM (e-vir) Midem 0
2232-6979 Informacije MIDEM (e-vir) MIDEM 0
0350-5596 Informatica Slovene Society Informatika 45
1854-3871 Informatica (e-vir) Informatika 0
2463-7815 JET on-line (e-vir) Fakulteta za energetiko 0
1855-5748 Journal of energy technology Fakulteta za energetiko 24
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija 25
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija 0
0039-2480 Strojniški vestnik Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]; = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.] 87
2536-3948 Strojniški vestnik (e-vir) Fakulteta za strojništvo 0
1318-1882 Uporabna informatika Slovensko društvo Informatika 24
2630-435X Uporabna informatika (e-vir) Slovensko društvo informatika 0
1318-7279 Ventil Fakulteta za strojništvo, LASIM 66
2630-4090 Ventil (e-vir) Fakulteta za strojništvo 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2020