Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur)
2014

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2014)
0353-5150 Acta analytica Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science 0
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti 26
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 15
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 0
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 65
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 0
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 10
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0353-8281 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale 0
1318-9425 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale; = History society of Southern Primorsko 0
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 59
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 55
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 0
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 17
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0
1580-6316 Delavci in delodajalci Inštitut za delo, Pravna fakulteta 27
2670-5621 Delavci in delodajalci (e-vir) Inštitut za delo, Pravna fakuletata 0
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research 22
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo 0
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU 38
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU 0
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije 101
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije 0
0373-4498 Geografski zbornik Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut 0
1408-8703 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut 0
1408-8711 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut 0
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo 30
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences 0
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 31
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 0
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete 32
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1854-4223 Management Fakulteta za management 0
1854-4231 Management (e-vir) Fakulteta za management 20
0353-1392 Pedagoška obzorja Pedagoška obzorja; Pedagoška fakulteta 35
1318-3362 Phainomena Fenomenološko društvo [etc.] 28
2232-6650 Phainomena (e-vir) Fenomenološko društvo 0
0353-6521 Podjetje in delo Inštitut za delo pri Pravni fakulteti; Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije; Gospodarski vestnik 99
1581-1107 Podjetje in delo (e-vir) Gospodarski vestnik. 0
0032-6976 Pravnik Zveza društev pravnikov Slovenije 37
2232-3538 Pravnik (e-vir) Zveza društev pravnikov Slovenije 0
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 48
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 0
1855-4431 Revija za elementarno izobraževanje Pedagoška fakulteta 29
2350-4803 Revija za elementarno izobraževanje (e-vir) Pedagoška fakulteta; Pedagoška fakulteta 0
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 55
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
1408-2616 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0
1581-1271 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0
0352-7956 Socialno delo Fakulteta za socialno delo 37
0038-0474 Sodobna pedagogika Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije 32
1408-6271 Studia mythologica Slavica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, già Istituto di Lingua e Letteratura 19
1581-128X Studia mythologica Slavica (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-Orientale 0
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede 108
0351-8914 Zbornik znanstvenih razprav Pravna fakulteta 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021