Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
European Reference Index for the Humanities
2014

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2014)
0353-5150 Acta analytica Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science 0
0351-2789 Acta ecclesiastica Sloveniae Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve 0
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 15
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 0
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 65
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 0
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 10
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 59
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0
0006-5722 Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta 67
1581-2987 Bogoslovni vestnik (e-vir) Bogoslovni vestnik 1
0590-5966 Časopis za zgodovino in narodopisje Zgodovinsko društvo 25
1854-3405 De musica disserenda Muzikološki inštitut ZRC SAZU 18
2536-2615 De musica disserenda (e-vir) Muzikološki inštitut ZRC SAZU 0
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research 22
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo 0
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU 38
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU 0
1408-3566 Fotografija Društvo fotografskih delavcev Slovenije 16
1855-8941 Fotografija (e-vir) Založba /*cf.; ZSKZ 0
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije 45
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 31
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 0
1580-0261 Keria Znanstvena založba Filozofske fakultete 22
2350-4234 Keria (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije 50
0374-0315 Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Slovenska akademija znanosti in umetnosti 23
0580-373X Muzikološki zbornik Znanstvena založba Filozofske fakultete 36
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 48
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 0
0353-0329 Prispevki za novejšo zgodovino Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 42
2463-7807 Prispevki za novejšo zgodovino (e-vir) Inštitut za novejšo zgodovino 0
0560-2920 Razprave Slovenska akademija znanosti in umetnosti 21
1854-2042 Scripta manent (e-vir) Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika 1
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 55
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
1408-2616 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0
1581-1271 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0
1318-6728 Šolska kronika Slovenski šolski muzej 36
1580-8122 Studia Historica Slovenica Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča 30
2591-2194 Studia Historica Slovenica (e-vir) Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča 0
0350-5774 Zgodovinski časopis Zveza zgodovinskih društev Slovenije 35
2536-3956 Zgodovinski časopis (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021