Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
CAPlus (Chemical Abstracts Plus)
2014

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2014)
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta 46
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko 0
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 117
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 0
1581-9280 E-preservation science (e-vir) Morana RTD 0
1854-3928 E-preservation science Morana RTD 0
0014-8229 Farmacevtski vestnik Slovensko farmacevtsko društvo 183
2536-4316 Farmacevtski vestnik (e-vir) Slovensko farmacevtsko društvo 25
0016-7789 Geologija Geološki zavod Slovenije; Slovensko geološko društvo 34
1854-620X Geologija (e-vir) Geološki zavod Slovenije 0
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 20
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 0
0024-5135 Livarski vestnik Društvo livarjev Slovenije 12
1580-2949 Materiali in tehnologije Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 159
1580-3414 Materiali in tehnologije (e-vir) Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 0
0025-8121 Medicinski razgledi Medicinski razgledi 43
1581-3797 Medicinski razgledi (e-vir) Klub študentov Medicinske fakultete 0
0473-7466 Obzornik za matematiko in fiziko Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije 40
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology 59
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology 0
1854-7400 RMZ - materials and geoenvironment (e-vir) Naravoslovnotehniška fakulteta 0
1408-7073 RMZ - Materials and geoenvironment Naravoslovnotehniška fakulteta; Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje 30
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije 39
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije 0
0505-0278 Varilna tehnika Zveza društev za varilno tehniko Slovenije 2
0044-4928 Zobozdravstveni vestnik Društvo zobozdravstvenih delavcev 23
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021