Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
2014

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2014) Četrtina A'' A' A1/2
0353-5150 Acta analytica Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science 0    
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 65    
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 0    
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 59    
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0    
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 17    
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0    
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU 38    
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU 0    
0580-373X Muzikološki zbornik Znanstvena založba Filozofske fakultete 36    
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0    
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 48    
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 0    
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021