Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam tujih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Zoological Record
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
2199-6067 Acrocephalus (e-vir) de Gruyter
0003-6455 Apiacta International Federation of Beekeeper's Associations "Apimondia"
1026-3632 Braueria Dr. Hans Malicky
1210-3535 BUTEO Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické
1660-9972 Contributions to natural history Naturhistorisches Museum
1450-216X European journal of scientific research (e-vir) Scientific Research Platform
Y507-7478 European journal of scientific research (e-vir) Scientific Research Platform
1335-7522 Folia faunistica Slovaca Faunima
1336-4529 Folia faunistica Slovaca (e-vir) Faunima
1125-6338 Quaderni. ETP Ente tutela della pesca del Friuli-Venezia Giulia
1337-026X Tichodroma Slovenská ornitologická spoločnosṫ/Birdlife Slovensko
1818-4952 World applied sciences journal IDOSI Publications
1991-6426 World applied sciences journal (e-vir) IDOSI Publications
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021