Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Zoological Record
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0351-2851 Acrocephalus Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
1318-1998 Acta entomologica slovenica Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
1580-0814 Natura Sloveniae Zveza za tehnično kulturo Slovenije
1854-3081 Natura Sloveniae (e-vir) Zveza za tehnično kulturo Slovenije
0351-0077 Scopolia Prirodoslovni muzej Slovenije
2630-4066 Scopolia (e-vir) Prirodoslovni muzej Slovenije
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021