Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Worldwide Political Science Abstracts
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
0352-3608 Družboslovne razprave Slovensko sociološko društvo; Fakulteta za družbene vede
1581-968X Družboslovne razprave (e-vir) Fakulteta za družbene vede
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU
1855-0541 Innovative issues and approaches in social sciences (e-vir) Slovensko društvo za inovativno politologijo
1318-2277 Javna uprava Inštitut za javno upravo; Gospodarski vestnik
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences
1408-869X Kakovostna starost Inštitut Antona Trstenjaka
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
2335-3414 Mednarodna revija za javno upravo Fakulteta za upravo
2385-9717 Mednarodna revija za javno upravo (e-vir) Fakulteta za upravo
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija
1318-3362 Phainomena Fenomenološko društvo [etc.]
2232-6650 Phainomena (e-vir) Fenomenološko društvo
0353-6521 Podjetje in delo Inštitut za delo pri Pravni fakulteti; Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije; Gospodarski vestnik
1581-1107 Podjetje in delo (e-vir) Gospodarski vestnik.
1855-4148 Raziskave in razprave (e-vir) Fakulteta za uporabne družbene študije
1855-6280 Raziskave in razprave Fakulteta za uporabne družbene študije
0354-0286 Razprave in gradivo Inštitut za narodnostna vprašanja; = Institute for Ethnic Studies
1854-5181 Razprave in gradivo (e-vir) Inštitut za narodnostna vprašanja
1855-4202 Research in social change Fakulteta za uporabne družbene študije
2463-8226 Research in social change (e-vir) Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije
0034-690X Revija za kriminalistiko in kriminologijo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije
1408-2942 Socialna pedagogika Združenje za socialno pedagogiko
0352-7956 Socialno delo Fakulteta za socialno delo
2232-2825 Sodobni vojaški izzivi Generalštab Slovenske vojske
2463-9575 Sodobni vojaški izzivi (e-vir) Generalštab Slovenske vojske
1318-6728 Šolska kronika Slovenski šolski muzej
1581-6036 Šolsko polje Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja; Pedagoški inštitut
1581-6044 Šolsko polje (e-vir) Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja
1581-6052 Šolsko polje (e-vir) Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede
1581-7555 Uprava Fakulteta za upravo
1855-6361 Uprava (e-vir) Fakulteta za upravo
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije
1580-0253 Varstvoslovje Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola
2232-2981 Varstvoslovje (e-vir) Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021