Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Social Sciences Citation Index (SSCI)
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
0353-1392 Pedagoška obzorja Pedagoška obzorja; Pedagoška fakulteta
0034-690X Revija za kriminalistiko in kriminologijo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021