Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
SPORTdiscus
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
2232-2620 Annales kinesiologiae Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
2335-4240 Annales kinesiologiae (e-vir) Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
1318-2269 Kinesiologia Slovenica Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo
2232-4062 Kinesiologia Slovenica (e-vir) Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko
2232-2639 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko
0353-7455 Šport Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije; Fakulteta za telesno kulturo
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021