Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam tujih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Sachkatalog DAI
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1011-0062 Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie
0016-4119 Gallia Presses universitaires de France
1331-4270 Histria antiqua Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, Međunarodni istraživački centar; Sveučilište
1680-0443 Instrumentum Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité
0075-2711 Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte Lassleben
0961-3684 Journal of Roman military equipment studies M.C. Bishop
0029-9359 Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft Österreichiche Numismatische Gesellschaft
1420-1739 Numismatica e antichità classiche Redazione Numismatica e antichità classiche
0350-9397 Numizmatičar Narodni muzej; Srpsko numizmatičko društvo
1330-0644 Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu Institut za arheologiju u Zagrebu
1848-6371 Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu (e-vir) Institut za arheologiju
1124-0970 Quaderni giuliani di storia Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia
0484-3401 Rei Cretariae Romanae Fautorum acta Rei Cretariae Romanae Fautores
1335-0102 Slovenská archeológia Archeologický ústav SAV
0081-0088 Slovenská numizmatika Veda
0350-7165 Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu Arheološki muzej
1849-1553 Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu (e-vir) Arheološki muzej,
1849-1561 Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu (e-vir) Arheološki muzej
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021