Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Scopus (h)
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0353-5150 Acta analytica Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
0353-8281 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale
1318-9425 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale; = History society of Southern Primorsko
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
0006-5722 Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta
1581-2987 Bogoslovni vestnik (e-vir) Bogoslovni vestnik
1854-3405 De musica disserenda Muzikološki inštitut ZRC SAZU
2536-2615 De musica disserenda (e-vir) Muzikološki inštitut ZRC SAZU
1408-967X Documenta Praehistorica Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
1854-2492 Documenta Praehistorica (e-vir) Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
0580-373X Muzikološki zbornik Znanstvena založba Filozofske fakultete
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
1318-3362 Phainomena Fenomenološko društvo [etc.]
2232-6650 Phainomena (e-vir) Fenomenološko društvo
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije
1580-8122 Studia Historica Slovenica Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
2591-2194 Studia Historica Slovenica (e-vir) Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
0351-224X Zbornik za umetnostno zgodovino Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
2536-3964 Zbornik za umetnostno zgodovino (e-vir) Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
0350-5774 Zgodovinski časopis Zveza zgodovinskih društev Slovenije
2536-3956 Zgodovinski časopis (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021