Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Scopus (d)
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
0353-8281 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale
1318-9425 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale; = History society of Southern Primorsko
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
1855-9719 CEPS journal Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
2232-2647 CEPS journal (e-vir) Pedagoška fakulteta Univerze
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
1408-967X Documenta Praehistorica Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
1854-2492 Documenta Praehistorica (e-vir) Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo
0354-0316 Etnolog Slovenski etnografski muzej
2385-8729 Etnolog (e-vir) Slovenski etnografski muzej
1318-4717 Geografija v šoli Zavod Republike Slovenije za šolstvo
0016-7274 Geografski obzornik Zveza geografskih društev Slovenije
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije
0373-4498 Geografski zbornik Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
1408-8703 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
1408-8711 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
0351-1731 Geographica Slovenica Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani
0351-2908 Glasnik Slovenskega etnološkega društva Slovensko etnološko društvo
2536-4324 Glasnik Slovenskega etnološkega društva (e-vir) Slovensko etnološko društvo
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
1854-0023 Metodološki zvezki Fakulteta za družbene vede
1854-0031 Metodološki zvezki (e-vir) Fakulteta za družbene vede
0353-1392 Pedagoška obzorja Pedagoška obzorja; Pedagoška fakulteta
0034-690X Revija za kriminalistiko in kriminologijo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije
1581-7652 Revus GV Revije; Pravna praksa
1855-7112 Revus (e-vir) Uradni list Republike Slovenije
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko
2232-2639 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021