Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0583-6050 Acta carsologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1580-2612 Acta carsologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; = Slovene Academy of Sciences and Arts; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Karst Research Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika
1854-0171 Acta geotechnica Slovenica Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
2463-7599 Acta geotechnica Slovenica (e-vir) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
1855-3966 Ars mathematica contemporanea Društvo matematikov, fizikov in astronomov
1855-3974 Ars mathematica contemporanea (e-vir) Univerza na Primorskem
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta
0352-9045 Informacije MIDEM Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale
1855-4709 Informacije MIDEM (e-vir) Midem
2232-6979 Informacije MIDEM (e-vir) MIDEM
1580-2949 Materiali in tehnologije Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
1580-3414 Materiali in tehnologije (e-vir) Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology
1580-4003 Slovenian veterinary research Veterinarska fakulteta
2385-8761 Slovenian veterinary research (e-vir) Veterinarska fakulteta
0039-2480 Strojniški vestnik Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]; = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.]
2536-3948 Strojniški vestnik (e-vir) Fakulteta za strojništvo
1318-0347 Zdravniški vestnik Slovensko zdravniško društvo
1581-0224 Zdravniški vestnik (e-vir) Slovensko zdravniško društvo
0350-0063 Zdravstveni vestnik Slovensko zdravniško društvo
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021