Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
PubMed
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society
1581-2979 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica (e-vir) Dermatovenerologic Society of Slovenia
1318-4458 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica Slovene Welding Society
0590-5966 Časopis za zgodovino in narodopisje Zgodovinsko društvo
0013-3256 Ekonomska revija Zveza ekonomistov Slovenije
0014-8229 Farmacevtski vestnik Slovensko farmacevtsko društvo
2536-4316 Farmacevtski vestnik (e-vir) Slovensko farmacevtsko društvo
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije
0025-8121 Medicinski razgledi Medicinski razgledi
1581-3797 Medicinski razgledi (e-vir) Klub študentov Medicinske fakultete
0352-5503 Plućne bolesti Udruženje lekara za plućne bolesti i tuberkulozu; = Yugoslav Association of Pulmonary Diseases
0370-0380 Plućne bolesti i tuberkuloza Udruženje pneumoftiziologa Jugoslavije
0353-0329 Prispevki za novejšo zgodovino Inštitut za zgodovino delavskega gibanja
2463-7807 Prispevki za novejšo zgodovino (e-vir) Inštitut za novejšo zgodovino
1580-4003 Slovenian veterinary research Veterinarska fakulteta
2385-8761 Slovenian veterinary research (e-vir) Veterinarska fakulteta
0351-4250 Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike Slovenska matica
0350-0063 Zdravstveni vestnik Slovensko zdravniško društvo
0044-4928 Zobozdravstveni vestnik Društvo zobozdravstvenih delavcev
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021