Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Philosopher's Index
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0353-5150 Acta analytica Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science
1408-2969 Analiza Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU
1318-3362 Phainomena Fenomenološko društvo [etc.]
2232-6650 Phainomena (e-vir) Fenomenološko društvo
1318-8828 Poligrafi Nova revija
2232-2833 Poligrafi (e-vir) Nova revija
0032-6976 Pravnik Zveza društev pravnikov Slovenije
2232-3538 Pravnik (e-vir) Zveza društev pravnikov Slovenije
0353-4014 Problemi Društvo za teoretsko psihoanalizo
0353-4022 Problemi RK ZSMS
0353-4030 Problemi Društvo za teoretsko psihoanalizo
0555-2419 Problemi Društvo za teoretsko psihoanalizo
0353-2550 Razpol Društvo za teoretsko psihoanalizo
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021