Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
PAIS Index
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1580-1993 Bilten Slovenske vojske Generalštab Slovenske vojske
1580-6316 Delavci in delodajalci Inštitut za delo, Pravna fakulteta
2670-5621 Delavci in delodajalci (e-vir) Inštitut za delo, Pravna fakuletata
1855-0541 Innovative issues and approaches in social sciences (e-vir) Slovensko društvo za inovativno politologijo
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
2335-3414 Mednarodna revija za javno upravo Fakulteta za upravo
2385-9717 Mednarodna revija za javno upravo (e-vir) Fakulteta za upravo
0353-6521 Podjetje in delo Inštitut za delo pri Pravni fakulteti; Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije; Gospodarski vestnik
1581-1107 Podjetje in delo (e-vir) Gospodarski vestnik.
2232-2825 Sodobni vojaški izzivi Generalštab Slovenske vojske
2463-9575 Sodobni vojaški izzivi (e-vir) Generalštab Slovenske vojske
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021