Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
MLA International Bibliography
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
2232-3317 Acta linguistica asiatica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
1855-4539 Amfiteater Akademija za gledališče, radio, film in televizijo; Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije
1855-850X Amfiteater (e-vir) Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
1854-9632 Ars & humanitas Znanstvena založba Filozofske fakultete
2350-4218 Ars & humanitas (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
0012-2068 Dialogi Aristej
1581-8918 ELOPE Slovensko društvo za angleške študije
2386-0316 ELOPE (e-vir) Slovensko društvo za angleške študije
0354-0316 Etnolog Slovenski etnografski muzej
2385-8729 Etnolog (e-vir) Slovenski etnografski muzej
1855-4857 Hieronymus Društvo slovenskih književnih prevajalcev
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
0459-6242 Le livre slovène L'Association des écrivains slovènes; PEN slovène; L'Association des traducteurs littéraires de Slovénie
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
0353-5622 Literatura LDS
0351-5141 Otrok in knjiga Mariborska knjižnica; Pedagoška fakulteta; Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije
0560-2920 Razprave Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1855-6302 Slavia Centralis Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
2385-8753 Slavia Centralis (e-vir) Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije
0350-0330 Slovenski etnograf Etnografski muzej
1408-2616 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas
1581-1271 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas
0038-0482 Sodobnost Državna založba Slovenije
1408-6271 Studia mythologica Slavica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, già Istituto di Lingua e Letteratura
1581-128X Studia mythologica Slavica (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-Orientale
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
0353-9660 Verba hispanica Znanstvena založba Filozofske fakultete
2350-4250 Verba hispanica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
0353-3042 Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev Društvo slovenskih književnih prevajalcev
0351-5664 Znamenje Mohorjeva družba
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021