Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
METADEX
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta
0024-5135 Livarski vestnik Društvo livarjev Slovenije
1580-2949 Materiali in tehnologije Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
1580-3414 Materiali in tehnologije (e-vir) Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
1854-7400 RMZ - materials and geoenvironment (e-vir) Naravoslovnotehniška fakulteta
1408-7073 RMZ - Materials and geoenvironment Naravoslovnotehniška fakulteta; Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
0039-2480 Strojniški vestnik Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]; = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.]
2536-3948 Strojniški vestnik (e-vir) Fakulteta za strojništvo
0505-0278 Varilna tehnika Zveza društev za varilno tehniko Slovenije
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021