Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
International Political Science Abstracts
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
2335-3414 Mednarodna revija za javno upravo Fakulteta za upravo
2385-9717 Mednarodna revija za javno upravo (e-vir) Fakulteta za upravo
0354-0286 Razprave in gradivo Inštitut za narodnostna vprašanja; = Institute for Ethnic Studies
1854-5181 Razprave in gradivo (e-vir) Inštitut za narodnostna vprašanja
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede
1581-7555 Uprava Fakulteta za upravo
1855-6361 Uprava (e-vir) Fakulteta za upravo
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021