Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
IET Inspec Direct
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1854-6250 Advances in production engineering & management Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo
1855-6531 Advances in production engineering & management (e-vir) Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo
0572-225X Automatika [S.n.]
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta
0352-9045 Informacije MIDEM Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale
1855-4709 Informacije MIDEM (e-vir) Midem
2232-6979 Informacije MIDEM (e-vir) MIDEM
0350-5596 Informatica Slovene Society Informatika
1854-3871 Informatica (e-vir) Informatika
1318-2129 Informatica medica slovenica Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
1318-2145 Informatica medica slovenica (e-vir) Slovensko društvo za medicinsko informatiko
2463-7815 JET on-line (e-vir) Fakulteta za energetiko
1855-5748 Journal of energy technology Fakulteta za energetiko
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija
0350-1531 Organizacija in kadri Moderna organizacija
0039-2480 Strojniški vestnik Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]; = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.]
2536-3948 Strojniški vestnik (e-vir) Fakulteta za strojništvo
1318-1882 Uporabna informatika Slovensko društvo Informatika
2630-435X Uporabna informatika (e-vir) Slovensko društvo informatika
1318-7279 Ventil Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
2630-4090 Ventil (e-vir) Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021