Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
ICONDA®Bibiographic
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1854-0171 Acta geotechnica Slovenica Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
2463-7599 Acta geotechnica Slovenica (e-vir) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
0352-3551 Acta hydrotechnica Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
1581-0267 Acta hydrotechnica (e-vir) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
1580-5573 AR Fakulteta za arhitekturo
1581-6974 AR (e-vir) Fakulteta za arhitekturo
0352-1982 Arhitektov bilten Društvo arhitektov
0011-7943 Delo + varnost Zavod SRS za varstvo pri delu
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije
0017-2774 Gradbeni vestnik Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije
2536-4332 Gradbeni vestnik (e-vir) Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije; Matična sekcija gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije
2350-3637 Igra ustvarjalnosti (e-vir) Fakulteta za arhitekturo; Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
1318-007X Piranesi Piranesi; Ministry of Environmental Protection and Regional Planning of the Republic of Slovenia
1318-1068 Tehnični informator SCT
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021