Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur)
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0353-5150 Acta analytica Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
0353-8281 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale
1318-9425 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Società storica del Litorale; = History society of Southern Primorsko
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo
1580-6316 Delavci in delodajalci Inštitut za delo, Pravna fakulteta
2670-5621 Delavci in delodajalci (e-vir) Inštitut za delo, Pravna fakuletata
1408-9653 Dignitas Nova revija
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije
0373-4498 Geografski zbornik Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
1408-8703 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
1408-8711 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
0023-2424 Knjižnica Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
1581-7903 Knjižnica (e-vir) Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
1854-4223 Management Fakulteta za management
1854-4231 Management (e-vir) Fakulteta za management
0353-1392 Pedagoška obzorja Pedagoška obzorja; Pedagoška fakulteta
1318-3362 Phainomena Fenomenološko društvo [etc.]
2232-6650 Phainomena (e-vir) Fenomenološko društvo
0353-6521 Podjetje in delo Inštitut za delo pri Pravni fakulteti; Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije; Gospodarski vestnik
1581-1107 Podjetje in delo (e-vir) Gospodarski vestnik.
0032-6976 Pravnik Zveza društev pravnikov Slovenije
2232-3538 Pravnik (e-vir) Zveza društev pravnikov Slovenije
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije
1855-4431 Revija za elementarno izobraževanje Pedagoška fakulteta
2350-4803 Revija za elementarno izobraževanje (e-vir) Pedagoška fakulteta; Pedagoška fakulteta
1581-7652 Revus GV Revije; Pravna praksa
1855-7112 Revus (e-vir) Uradni list Republike Slovenije
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije
1408-2616 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas
1581-1271 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas
0352-7956 Socialno delo Fakulteta za socialno delo
0038-0474 Sodobna pedagogika Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije
1408-6271 Studia mythologica Slavica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, già Istituto di Lingua e Letteratura
1581-128X Studia mythologica Slavica (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-Orientale
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede
0351-8914 Zbornik znanstvenih razprav Pravna fakulteta
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021