Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
0352-7670 Development & south-south cooperation Centre for International Cooperation and Development
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo
1580-0466 Economic and business review Ekonomska fakulteta; Zveza ekonomistov Slovenije
2335-4216 Economic and business review (e-vir) Ekonomska fakulteta
1855-7694 European perspectives Center for European perspective
1855-9131 European perspectives (e-vir) Ustanova - Center za evropsko prihodnost
0351-2908 Glasnik Slovenskega etnološkega društva Slovensko etnološko društvo
2536-4324 Glasnik Slovenskega etnološkega društva (e-vir) Slovensko etnološko društvo
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences
1581-5374 Lex localis Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
1581-6311 Managing global transitions Faculty of management
1854-6935 Managing global transitions (e-vir) Faculty of management
2335-3414 Mednarodna revija za javno upravo Fakulteta za upravo
2385-9717 Mednarodna revija za javno upravo (e-vir) Fakulteta za upravo
0354-0286 Razprave in gradivo Inštitut za narodnostna vprašanja; = Institute for Ethnic Studies
1854-5181 Razprave in gradivo (e-vir) Inštitut za narodnostna vprašanja
1854-665X Revija za geografijo Filozofska fakulteta
2385-815X Revija za geografijo (e-vir) Filozofska fakulteta
0352-7956 Socialno delo Fakulteta za socialno delo
1581-6036 Šolsko polje Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja; Pedagoški inštitut
1581-6044 Šolsko polje (e-vir) Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja
1581-6052 Šolsko polje (e-vir) Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja
0353-6807 The School field Slovene Society of Researchers in the School Field
1581-7555 Uprava Fakulteta za upravo
1855-6361 Uprava (e-vir) Fakulteta za upravo
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije
0350-5774 Zgodovinski časopis Zveza zgodovinskih društev Slovenije
2536-3956 Zgodovinski časopis (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021