Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Historical Abstracts
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0351-2789 Acta ecclesiastica Sloveniae Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
0351-2835 Arhivi Arhivsko društvo Slovenije
2630-4376 Arhivi (e-vir) Arhivsko društvo Slovenije
0590-5966 Časopis za zgodovino in narodopisje Zgodovinsko društvo
0353-0329 Prispevki za novejšo zgodovino Inštitut za zgodovino delavskega gibanja
2463-7807 Prispevki za novejšo zgodovino (e-vir) Inštitut za novejšo zgodovino
1580-8122 Studia Historica Slovenica Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
2591-2194 Studia Historica Slovenica (e-vir) Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
1318-2498 Zgodovina za vse Zgodovinsko društvo
0350-5774 Zgodovinski časopis Zveza zgodovinskih društev Slovenije
2536-3956 Zgodovinski časopis (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021