Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
GeoRef
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0583-6050 Acta carsologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1580-2612 Acta carsologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; = Slovene Academy of Sciences and Arts; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Karst Research Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo
0489-1724 Dela Slovenska akademija znanosti im umetnosti
1855-7996 Folia biologica et geologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti
2335-2914 Folia biologica et geologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti
C507-5335 Folia biologica et geologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije
0373-4498 Geografski zbornik Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
1408-8703 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
1408-8711 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
0016-7789 Geologija Geološki zavod Slovenije; Slovensko geološko društvo
1854-620X Geologija (e-vir) Geološki zavod Slovenije
0374-0315 Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Slovenska akademija znanosti in umetnosti
0029-7860 Obzornik Prešernova družba
0373-448X Poročila Slovenska akademija znanosti in umetnosti
0352-5090 Razprave Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1854-7400 RMZ - materials and geoenvironment (e-vir) Naravoslovnotehniška fakulteta
1408-7073 RMZ - Materials and geoenvironment Naravoslovnotehniška fakulteta; Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
0035-9645 Rudarsko-metalurški zbornik Montanistika FNT; Rudarski inštitut
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021