Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
European Reference Index for the Humanities C
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0351-2789 Acta ecclesiastica Sloveniae Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
0006-5722 Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta
1581-2987 Bogoslovni vestnik (e-vir) Bogoslovni vestnik
0590-5966 Časopis za zgodovino in narodopisje Zgodovinsko društvo
0353-4855 Etnolog Etnografski muzej
0351-2908 Glasnik Slovenskega etnološkega društva Slovensko etnološko društvo
2536-4324 Glasnik Slovenskega etnološkega društva (e-vir) Slovensko etnološko društvo
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije
0580-373X Muzikološki zbornik Znanstvena založba Filozofske fakultete
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
0560-2920 Razprave Slovenska akademija znanosti in umetnosti
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije
1318-6728 Šolska kronika Slovenski šolski muzej
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021