Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
European Reference Index for the Humanities B
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0353-5150 Acta analytica Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije
0353-0329 Prispevki za novejšo zgodovino Inštitut za zgodovino delavskega gibanja
2463-7807 Prispevki za novejšo zgodovino (e-vir) Inštitut za novejšo zgodovino
1580-8122 Studia Historica Slovenica Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
2591-2194 Studia Historica Slovenica (e-vir) Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
0350-5774 Zgodovinski časopis Zveza zgodovinskih društev Slovenije
2536-3956 Zgodovinski časopis (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021