Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
COMPENDEX
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije
0350-5596 Informatica Slovene Society Informatika
1854-3871 Informatica (e-vir) Informatika
0350-6614 Papir Društvo inženirjev in tehnikov papirništva
1581-4041 Papir (e-vir) Društvo inženirjev in tehnikov papirništva
0039-2480 Strojniški vestnik Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]; = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.]
2536-3948 Strojniški vestnik (e-vir) Fakulteta za strojništvo
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021