Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Current Geographical publications
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
0583-6050 Acta carsologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1580-2612 Acta carsologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; = Slovene Academy of Sciences and Arts; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Karst Research Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije
0373-4498 Geografski zbornik Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
1408-8703 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
1408-8711 Geografski zbornik (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
1854-665X Revija za geografijo Filozofska fakulteta
2385-815X Revija za geografijo (e-vir) Filozofska fakulteta
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021