Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
CAPlus (Chemical Abstracts Plus)
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society
0351-580X Acta stereologica Institute of Histology and Embriology
0520-1969 Biološki vestnik Društvo biologov Slovenije
1581-9280 E-preservation science (e-vir) Morana RTD
1854-3928 E-preservation science Morana RTD
0014-8229 Farmacevtski vestnik Slovensko farmacevtsko društvo
2536-4316 Farmacevtski vestnik (e-vir) Slovensko farmacevtsko društvo
0016-7789 Geologija Geološki zavod Slovenije; Slovensko geološko društvo
1854-620X Geologija (e-vir) Geološki zavod Slovenije
0369-4178 IJS Porocilo. Institut Jozef Stefan Institut Jozef Stefan
0459-6358 IJS Report. Institut Jozef Stefan Institut Jozef Stefan
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta
1318-0010 Kovine zlitine tehnologije Inštitut za kovinske materiale in tehnologije; Železarna; Železarna; Železarna
0024-5135 Livarski vestnik Društvo livarjev Slovenije
1580-2949 Materiali in tehnologije Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
1580-3414 Materiali in tehnologije (e-vir) Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
0025-8121 Medicinski razgledi Medicinski razgledi
1581-3797 Medicinski razgledi (e-vir) Klub študentov Medicinske fakultete
0029-5051 Nova proizvodnja Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije
0473-7466 Obzornik za matematiko in fiziko Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
0370-0380 Plućne bolesti i tuberkuloza Udruženje pneumoftiziologa Jugoslavije
0485-893X Radiologia Iugoslavica Udruženje za radiologiju Jugoslavije; Udruženje za nuklearnu medicinu Jugoslavije
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology
0583-6077 Razprave Slovenska akademija znanosti in umetnosti
0458-0982 Reports Inštitut J. Štefan
1854-7400 RMZ - materials and geoenvironment (e-vir) Naravoslovnotehniška fakulteta
1408-7073 RMZ - Materials and geoenvironment Naravoslovnotehniška fakulteta; Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
0035-9645 Rudarsko-metalurški zbornik Montanistika FNT; Rudarski inštitut
0350-9915 Športnomedicinske objave Inštitu za športno medicino
0350-3062 Stereologia Iugoslavica [S.n.]
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije
0372-2430 Tuberkuloza Institut za tuberkulozu
0372-4336 Univerza v Ljubljani, Tehniska Fakulteta, Acta Technica, Series Chimica
0505-0278 Varilna tehnika Zveza društev za varilno tehniko Slovenije
0560-3110 Vestnik Slovenskega kemijskega društva Slovensko kemijsko društvo
0350-0063 Zdravstveni vestnik Slovensko zdravniško društvo
0372-8633 Železarski zbornik Metalurški inštitut [et al.]
0044-4928 Zobozdravstveni vestnik Društvo zobozdravstvenih delavcev
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021