Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
CAB Abstracts
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1855-3303 Academica turistica Turistica
2335-4194 Academica turistica (e-vir) Turistica
1854-4800 Acta agriculturae slovenica Biotehniška fakulteta
1854-4819 Acta agriculturae slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko
1318-1998 Acta entomologica slovenica Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
2335-3112 Acta Silvae et Ligni Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
2335-3953 Acta Silvae et Ligni (e-vir) Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
1580-8432 Agricultura Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo
1581-5439 Agricultura (e-vir) Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo
0352-3020 Fagopyrum VTOZD za agronomijo, VDO Biotehniška fakulteta [etc.]
0017-2723 Gozdarski vestnik Zveza gozdarskih društev Slovenije
1581-1638 Gozdarski vestnik (e-vir) Zveza gozdarskih društev Slovenije
1581-4661 Hacquetia ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija
1854-9829 Hacquetia (e-vir) ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija
1318-2293 Hladnikia Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije]
2630-4074 Hladnikia (e-vir) Botanično društvo Slovenije
0350-0756 Hmeljarski bilten Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
2536-1988 Hmeljarski bilten (e-vir) Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS); = Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (IHPS)
0024-1067 Les Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije
2590-9932 Les (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
0353-5711 Sad RosSad
1580-4003 Slovenian veterinary research Veterinarska fakulteta
2385-8761 Slovenian veterinary research (e-vir) Veterinarska fakulteta
1581-6915 Slovenski veterinarski zbornik Veterinarska fakulteta
0350-1655 Sodobno kmetijstvo Kmečki glas
1408-7014 Upravno veterinarstvo Veterinarska uprava Republike Slovenije
0351-5842 Veterinarske novice Slovenska veterinarska zveza
1581-0216 Veterinarske novice (e-vir) Slovenska veterinarska zveza
1408-340X Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
1408-3434 Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
0351-3114 Zbornik gozdarstva in lesarstva Gozdarski inštitut Slovenije; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
1581-162X Zbornik gozdarstva in lesarstva (e-vir) Gozdarski inštitut Slovenije; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021