Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
BIOSIS Previews (Biological Abstracts)
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1408-3671 Acta biologica slovenica Društvo biologov Slovenije
1854-3073 Acta biologica slovenica (e-vir) Društvo biologov Slovenije
1408-533X Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
2591-1783 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
1580-4208 Biota Društvo varuhov okolja Radoživ; Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave
1854-0392 Illiesia (e-vir) Prirodoslovni muzej Slovenije; Mississipi College, Dept. of Biology
1855-5810 Illiesia Prirodoslovni muzej Slovenije; Mississipi College, Dept. of Biology
1580-0814 Natura Sloveniae Zveza za tehnično kulturo Slovenije
1854-3081 Natura Sloveniae (e-vir) Zveza za tehnično kulturo Slovenije
0351-0077 Scopolia Prirodoslovni muzej Slovenije
2630-4066 Scopolia (e-vir) Prirodoslovni muzej Slovenije
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021