Maksimalno število točk za znanstvena dela po posameznih tipih in kategorijah


Maksimalno število točk za posamezno znanstveno delo
(1)  1A1  1A2  1A3  1A4  1B  1C        1D
1.01,
1.02,
1.03
do 300 oz. do 170 do 100 do 80 do 60 40 30 20
(2) 2A  2B  2C 2D 2E  2F  2G  2H  2I  2J
2.01 160 60
50
25
10
2.18 10
2.20 30
2.22 200
2.24 200
2.26 160
2.27 120
2.28 160 25
2.29 50
ur. 40 20 do 80
(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1.16 do 300
do 170
do 100 do 80 do 60 40 30 60 40 20 10
1.26 30 10
(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 4C 4D
1.06 do 300
do 170
do 100 do 80 do 60 40 30 25 20
1.08 do 300
do 170
do 100 do 80 do 60 40 30 25 20
Nadpovprečna znanstvena uspešnost
     - A'' – delo se lahko uvršča med izjemne dosežke
     - A' – delo se lahko uvršča med zelo kakovostne dosežke
     - A1/2 – delo se lahko uvršča med pomembne dosežke
Točkovanje znanstvenih del je določeno v prilogi Priloga 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti dokumenta Metodologija ocenjevanja prijav v postopkih za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Kriteriji za uvrstitev v nadpovprečno znanstveno uspešnost so opisani v 47. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.© IZUM, februar 2023