25. 7. 2023

 

Repozitoriji raziskovalnih podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji
zaključenih znanstvenih zbirk raziskovalnih podatkov (BIBLIO-D)

 

Repozitoriji raziskovalnih podatkov Povezave
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/
http://adp.fdv.uni-lj.si/
DOI: 10.17898/*
 
 
© IZUM, 2023