Bibliografije - novosti

2016

Datum Obveštenje/novost
30. 09. 2016. Promena dokumenta Tipologija dokumenata/dela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS

2014

više >>>

Datum Obveštenje/novost
18. 09. 2014. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V5, koja uključuje promene kod parametra ispisa (sortiranje bibliografskih jedinica, rezimei/apstrakti, format bibliografske jedinice)
07. 02. 2014. Promena dokumenta Tipologija dokumenata/dela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS
31. 01. 2014. Implementacija bibliografija istraživača V4.5 u sistemu COBISS.RS

<<< manje

RSS novosti

Za čitanje novosti preko RSS-a potreban vam je čitač – program koji u uređenom obliku prikazuje informacije dobijene iz različitih RSS web izvora.

Više različitih RSS čitača je na raspolaganju na internetu. Nakon instalacije čitača sami odredite RSS kanale sa kojih ćete dobijati novosti.

© 1998-2016 IZUM