Bibliografije - najčešća pitanja

Personalne bibliografije

 • Kako unijeti ili popraviti podatke za personalne bibliografije? Odgovor


  Program, koji je dostupan na web stranici Bibliografije, omogućuje ispis personalnih bibliografija istraživača i stručnih saradnika na osnovu šifre istraživača koja je autoru dodeljena prilikom upisa u evidenciju istraživača u informacionom sistemu o istraživačkoj delatnosti u Crnoj Gori (E-CRIS.CG), pod uslovom da su njihove bibliografske jedinice uključene u sistem COBISS.CG. Podaci o bibliografskim jedinicama ispisuju se iz uzajamne baze podataka COBIB.CG. Uslov da se pojedina jedinica iz baze podataka COBIB.CG pravilno uključi u personalnu bibliografiju jeste da zapis, osim osnovnih bibliografskih podataka (autor, naslov, godina izdavanja, izdavač ...), sadrži i šifru po tipologiji dokumenata/dela, šifru istraživača i još neke podatke.

  Podatke u uzajamnu bibliografsku bazu podataka unose biblioteke koje su punopravne članice sistema COBISS.CG i imaju bibliotekare osposobljene za unos.

  U načelu, imate mogućnost da sami izaberete biblioteku koja će brinuti o dopuni i redakciji vaše personalne bibliografije. Zapise za bibliografske jedinice obično unosi i rediguje biblioteka ustanove u kojoj je istraživač zaposlen. Ako ustanova nema biblioteku, predlažemo da izaberete biblioteku koja je specijalizovana za vašu oblast. Obratite im se i dogovorite se o redakciji vaših bibliografskih jedinica. Tamo ćete dobiti i precizna uputstva o tome šta je potrebno da im predložite kako bi oni mogli da dopune vašu personalnu bibliografiju.

  <<< manje

Bibliografije serijskih publikacija

 • Koje su odlike ispisa na linku Bibliografije serijskih publikacija? Odgovor


  Bibliografije serijskih publikacija omogućuju ispis bibliografskih jedinica sortiranih po tipologiji iz uzajamne bibliografske baze podataka COBIB.CG. Bibliografska jedinica iz COBIB.CG može se ispisati za određenu serijsku publikaciju samo na osnovu međunarodnog broja serijske publikacije – ISSN koji upišemo u odgovarajuće polje (npr. ako upišemo 0352-1982, što je ISSN revije Arhitektov bilten, ispis će uključivati sve katalogizovane priloge iz ove revije).

  <<< manje

 • Da li mogu ispisati bibliografiju za bilo koju serijsku publikaciju? Odgovor


  Ne, bibliografiju možete ispisati samo za onu serijsku publikaciju čiji prilozi imaju bibliografske zapise u uzajamnoj bibliografskoj bazi podataka COBIB.CG.

  <<< manje

 • Nemam ISSN broj revije za koju želim da ispišem bibliografiju. Gdje mogu naći ISSN broj? Odgovor


  ISSN broj možete potražiti u uzajamnoj bibliografskoj bazi podataka COBIB.CG (npr. u polje za pretraživanje upišete naslov revije).

  <<< manje

Pitanja, mišljenja, prijedlozi

Pošaljite ih na:

vbcgservis@vbcg.me

© 1998-2013 IZUM