Domov  >  Referenčni servis Vprašaj knjižničarja - predstavitev

Referenčni servis Vprašaj knjižničarja - predstavitev

Referenčni servis Vprašaj knjižničarja omogoča postavljanje vprašanj in takojšen prejem odgovorov v klepetu ali prejem odgovora v 24 urah od ponedeljka do petka (razen ob praznikih!) po e-pošti. Referenčni servis izvajajo za to usposobljeni knjižničarji/informatorji v sodelujočih knjižnicah in IZUM-u.

Referenčni servis ponuja dve osnovni vrsti pomoči:

  • posredovanje informacij iz različnih informacijskih virov (splošne in visokošolske knjižnice)
  • zagotavljanje pomoči pri uporabi servisov COBISS (IZUM).
Klepet z IZUM-om

Klepet z informatorjem
 
Vključite se v klepet z informatorjem
IZUM-a.

 
Vprašajte po e-pošti

Vprašanje po e-pošti
 
Zastavite vprašanje v obrazcu in odgovor boste prejeli
po e-pošti v 24 urah.

Vsa vprašanja in odgovore, ki ste jih postavili vi, kakor tudi vsa tista, ki so javno dostopna v globalni bazi znanja QuestionPoint, lahko pregledujete. Vse, kar je treba storiti, je, da vpišete svoj e-naslov in geslo, ki vam ga dodelimo, ko prvič zastavite kakšno vprašanje.

Nasveti in pravila za uporabo referenčnega servisa

  • OPOZORILO: Servis ni namenjen za množično testiranje. Za predstavitev prikaza delovanja servisa skupini uporabnikov naj se v klepet vključijo največ trije člani skupine. Množično prijavljanje namreč onemogoča drugim uporabnikom, da bi stopili v stik s knjižničarjem/informatorjem.
  • Pri postavljanju vprašanj je pomembno, da opredelite problem čim bolj natančno, saj bo s tem delo knjižničarja/informatorja lažje, verjetnost, da boste z odgovorom zadovoljni, pa večja.
  • Koristno je tudi, da navedete vire, v katerih ste že iskali, da knjižničar/informator tega iskanja ne bi ponavljal.
  • Prosimo, da postavljate konkretna vprašanja in ne vprašanj tipa "Kaj vi menite o ...".
  • Referenčni servis ni namenjen prejemanju zahtevkov za rezervacije ali podaljšanje roka izposoje knjižničnega gradiva.
  • Storitev ni dovoljeno uporabljati v komercialne namene.
  • Referenčni servis ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi nastale z uporabo tako pridobljenih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov

Običajno vprašanja in odgovore dodamo v bazo znanja, pri čemer pa se vaše ime in e-naslov programsko zbrišeta. Naslova vaše e-pošte ne dodamo na nobeno distribucijsko listo in skrbimo, da ne pride do zlorab.

Orodje za izvajanje referenčnega servisa

Izvajanje referenčnega servisa je podprto z orodjem QuestionPoint − Cooperative Virtual Reference (Ask a Librarian), ki ga razvijata Library of Congress in Online Computer Library Center, Inc. (OCLC). Pogoje za sodelovanje s QuestionPointom lahko preberete na njihovi spletni strani.

Uporabniški vmesnik je preveden v slovenski jezik v takšnem obsegu in obliki, kot to trenutno dopušča arhitektura vmesnika.

Referenčni servis Vprašaj knjižničarja
Sodelujoči

Institut informacijskih znanosti, Maribor

 
Narodna in univerzitetna
knjižnica, Ljubljana

 
Univerzitetna knjižnica Maribor

 
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

 
Centralna ekonomska knjižnica

 
Centralna medicinska knjižnica

 
Mestna knjižnica Ljubljana

 
Mariborska knjižnica

 
Občinska knjižnica Jesenice

IZUM - Institut informacijskih znanosti
Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
telefon: 02 2520 331   |   e-pošta: izum@izum.si
© 1997-2017