PROGRAM_IZOBRAŽEVANJA_2020

KAZALO 3
I. Uvod 5
Pregled uporabljenih kratic 6
II. Izobraževanje za lokalne aplikacije COBISS3 7
III. Izobraževanje in usposabljanje za vzajemno katalogizacijo 8
1. Pridobitev dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij 8
1.1 Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj (IZUM, 5 dni) 8
1.2 Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI (NUK, 5 dni) 9
1.3 Preizkus znanja za pridobitev dovoljenja A 9
2. Pridobitev pooblastil za kreiranje normativnih zapisov za imena korporacij in ažuriranje normativne baze podatkov CONOR 9
2.1 Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime (NUK, 1 dan) 9
2.2 Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije (NUK, 1 dan) 9
2.3 Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR (IZUM, 1 dan) 10
3. Pridobitev dovoljenj B1, B2, C in D za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov, kontinuiranih virov, neknjižnega gradiva in antikvarnega gradiva 10
3.1 Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj (IZUM, 5 dni) 10
3.2 Katalogizacija sestavnih delov (NUK, 2 dni) 10
3.3 Katalogizacija kontinuiranih virov (NUK, 4 dni) 10
3.4 Katalogizacija neknjižnega gradiva (NUK, 1 dan za izbrano vrsto gradiva) 10
3.5 Katalogizacija antikvarnega knjižnega gradiva (NUK, 2 dni) 10
3.6 Preizkus znanja za pridobitev dovoljenj B1, B2, C in D 11
4. Vzdrževanje aktivnega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo 11
 COBISS3/Katalogizacija in format COMARC – dopolnitve in novosti, 11
 Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj. 11
V NUK-u se lahko v letu 2020 udeležite naslednjih tečajev, s katerimi lahko podaljšate dovoljenje za vzajemno katalogizacijo: 11
 Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije, 11
 Katalogizacija – izpopolnjevalni tečaj. 11
5. Obveščanje in preizkus znanja 11
IV. Spletno učenje in mobilne aplikacije 13
Spletno učenje za COBISS+ 13
Delavnica za knjižničarje 13
Na delavnici, ki je namenjena vsem knjižničarjem, predstavimo sistem COBISS, in sicer predvsem storitve, namenjene uporabnikom knjižnic (COBISS+ in mCOBISS). Cilj delavnice je, da udeležencem predstavimo, kako bi lahko samostojno (z nekaj osnovnimi v... 13
Tečaji za lokalne aplikacije COBISS3 14
1. Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga 14
2. Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – serijske publikacije (osnovni postopki) 15
3. Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – serijske publikacije 16
4. Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja (osnovni postopki) 17
5. Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja (blagajniško poslovanje in opomini) 18
6. Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja 19
7. Uporaba programske opreme za inventuro 20
8. Uporaba programske opreme COBISS3/Medknjižnična izposoja 21
9. Uporaba programske opreme COBISS3/Nabava – monografske publikacije 22
10. Uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije – nabava 23
11. Delavnica COBISS3/Nabava – osnovni postopki in COBISS3/Elektronski viri 24
12. Delavnica COBISS3/Izpisi (splošno, iskanje, priprava razvrstitev) 25
13. Uporaba orodja za izvoz podatkov (izpisi in statistike) 26
14. Uporaba programske opreme COBISS3 v praksi 27
Tečaji za vzajemno katalogizacijo 28
15. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj 28
16. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR 29
17. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj 30
18. Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev 31
19. COBISS3/Katalogizacija in format COMARC – dopolnitve in novosti 32
20. Vrednotenje in vprašanja iz prakse pri vodenju bibliografij v sistemu COBISS.SI 33
Spletno učenje in mobilne aplikacije 34
21. Delavnica: Kako uporabnikom v knjižnici približati COBISS 34

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5