Background Image
Table of Contents Table of Contents
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 2017 Next Page
Information
Show Menu
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 2017 Next Page

 
KAZALO
3

I. Uvod
4

II. Izobraževanje in usposabljanje za vzajemno katalogizacijo
6

1. Pridobitev dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig)
6

1.1 Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj (IZUM, 5 dni)
7

1.2 Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI (NUK, 5 dni)
7

1.3 Preizkus znanja za podelitev dovoljenja A
7

2. Pridobitev pooblastil za ažuriranje normativne baze podatkov CONOR
7

2.1 Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR (NUK, 1 dan)
7

2.2 Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR (IZUM, 1 dan)
7

3. Pridobitev dovoljenj B1, B2, C in D za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov, kontinuiranih virov, neknjižnega gradiva in antikvarnega gradiva
8

3.1 Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj (IZUM, 5 dni)
8

3.2 Katalogizacija sestavnih delov, člankov (NUK, 2 dni)
8

3.3 Katalogizacija kontinuiranih virov (NUK, 4 dni)
8

3.4 Katalogizacija neknjižnega gradiva (NUK, 1 dan za izbrano vrsto gradiva)
8

3.5 Katalogizacija antikvarnega knjižnega gradiva (NUK, 2 dni)
8

3.6 Preizkus znanja za pridobitev dovoljenj B1, B2, C in D
9

4. Obveščanje in preizkus znanja
9

III. Izobraževanje za lokalne aplikacije COBISS3
10

IV. Pregled uporabljenih kratic
10

V. Opis tečajev
11

1. COBISS/OPAC Online javno dostopni katalogi
11

2. Uporaba baz podatkov servisa EBSCOhost (EIFL Direct)
12

3. Uporaba servisa Web of Science
13

4. Uporaba servisa Scopus
14

5. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj
15

6. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR
16

7. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj
17

8. Posebnosti pri obdelavi gradiva za bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS
18

9. Vrednotenje in vprašanja iz prakse pri vodenju bibliografij v sistemu COBISS.SI
19

10. Predstavitev novosti v programski opremi COBISS3/Katalogizacija in formatu COMARC
20

11. Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga
21

12. Šolske knjižnice – prevzemanje zapisov in zaloga
22

13. Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – serijske publikacije
23

14. Uporaba programske opreme za inventuro
24

15. Uporaba programske opreme COBISS3/Nabava – monografske publikacije
25

16. Uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije – nabava
26

17. Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja
27

18. Delavnica COBISS3/Izposoja
28

19. Uporaba programske opreme COBISS3/Medknjižnična izposoja
29

20. Delavnica COBISS3/Nabava – osnovni postopki in COBISS3/Elektronski viri
30

21. Uporaba orodja za izvoz podatkov (izpisi in statistike)
31

VI. Dodatek A: Seznam tečajev 2017 – pogoji za udeležbo na tečajih in pridobitev pooblastil
32