Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 35 Next Page
Page Background

COBISS

Program izobraževanja 2017

© IZUM, januar 2017

9

3.6 Preizkus znanja

za

pridobitev dovoljenj B1, B2, C in D

Ko redaktorji IZUM in NUK verificirajo 10 testnih zapisov (za posamezno vrsto gradiva), se

kandidat lahko prijavi na preizkus znanja. Preizkus lahko po želji opravlja za vsako

dovoljenje posebej ali za več dovoljenj hkrati. Dovoljenja B1, B2, C in D pridobi z uspešno

opravljenim preizkusom.

Vsakemu katalogizatorju začetniku je treba določiti mentorja, ki nadzoruje kakovost njegovih

zapisov najmanj 12 mesecev po pridobitvi dovoljenja. Če ima knjižnica samo enega

katalogizatorja, ki je obenem začetnik, oziroma če knjižnica nima primernega kandidata za

mentorja, za mentorstvo poskrbita NUK in IZUM.

4.

Obveščanje in preizkus znanja

Vsa komunikacija glede odprtja uporabniškega imena z dovoljenji (in pripadajočimi

pooblastili) v testnem okolju, dostave testnih zapisov, rezultatov verifikacije testnih zapisov

ter tečajev in preizkusov znanja poteka po e-pošti.

Predvideni so štirje termini za preizkus znanja za pridobitev dovoljenja A za vzajemno

katalogizacijo monografskih publikacij (knjig) ter štirje termini za preizkus znanja za

pridobitev dovoljenj B1, B2, C in D za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in

kontinuiranih virov ter neknjižnega gradiva in antikvarnega gradiva. Preizkusi znanja za

dovoljenje A se izvajajo izmenično v NUK-u in IZUM-u, preizkusi znanja za druga

dovoljenja pa v NUK-u.

Preizkus znanja se opravlja v okolju COBISS3.

Prijava na preizkus znanja se izvede na portalu Izobraževanje za vsako vrsto gradiva posebej.

Prijavo mora IZUM prejeti najmanj 10 dni pred dnevom preizkusa znanja, morebitno odjavo

pa najmanj 3 dni pred dnevom preizkusa znanja.

Cena preizkusa znanja v enem terminu znaša 21,00 EUR (DDV se ne obračunava).

Pregled terminov je prikazan v tabeli 1.

Dovoljenje

Termin

Lokacija

Čas

A

3. 2. 2017

NUK – računalniška učilnica Turjaška 1, 1000 Ljubljana

9.00

A

24. 5. 2017

IZUM – predavalnica 101, Prešernova 17, Maribor

9.00

A

4. 10. 2017

NUK – računalniška učilnica Turjaška 1, 1000 Ljubljana

9.00

A

11. 12. 2017

IZUM – predavalnica 101, Prešernova 17, Maribor

9.00

B, C, D

27. 1. 2017

NUK – računalniška učilnica Turjaška 1, 1000 Ljubljana

9.00

B, C, D

22. 5. 2017

NUK – računalniška učilnica Turjaška 1, 1000 Ljubljana

9.00

B, C, D

9. 10. 2017

NUK – računalniška učilnica Turjaška 1, 1000 Ljubljana

9.00

B, C, D

14. 12. 2017

NUK – računalniška učilnica Turjaška 1, 1000 Ljubljana

9.00

Tabela 1: Termini za preizkus znanja