Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 35 Next Page
Page Background

Program izobraževanja 2017

COBISS

8

© IZUM, januar 2017

Po opravljenem tečaju pridobi katalogizator pooblastila za ažuriranje in redakcijo polnih

normativnih zapisov v bazi podatkov CONOR.

3.

Pridobitev dovoljenj B1, B2, C in D za vzajemno katalogizacijo sestavnih

delov, kontinuiranih virov, neknjižnega gradiva in antikvarnega gradiva

Katalogizator, ki želi pridobiti dovoljenje B1 za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in

B2 za katalogizacijo kontinuiranih virov, se mora najprej udeležiti nadaljevalnega tečaja

katalogizacije v IZUM-u, nato pa še ustreznega tečaja v NUK-u.

Katalogizator, ki želi pridobiti dovoljenje C za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva,

se mora udeležiti ustreznih tečajev po programu NUK, priporočljiva pa je tudi udeležba na

nadaljevalnem tečaju katalogizacije v IZUM-u.

Izobraževanje in usposabljanje za pridobitev dovoljenja D za vzajemno katalogizacijo

antikvarnega gradiva izvaja samo NUK.

Po opravljenih tečajih dobi katalogizator pooblastila za kreiranje in redigiranje zapisov za

ustrezne vrste gradiva v testnem okolju vzajemne katalogizacije, ki je namenjeno

praktičnemu usposabljanju. Katalogizator v tem okolju samostojno kreira po 10

bibliografskih zapisov za posamezno vrsto gradiva in njim pripadajoče normativne zapise.

3.1 Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj (IZUM, 5

dni)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o formatu COMARC/B za

bibliografske podatke in o programski opremi COBISS3/Katalogizacija.

Tečaj je obvezen za katalogizatorje, ki želijo pridobiti dovoljenji B1 in B2 za vzajemno

katalogizacijo sestavnih delov in kontinuiranih virov.

3.2 Katalogizacija sestavnih delov, člankov (NUK, 2 dni)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o katalogizaciji sestavnih delov.

3.3 Katalogizacija kontinuiranih virov (NUK, 4 dni)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o katalogizaciji kontinuiranih virov.

3.4 Katalogizacija neknjižnega gradiva (NUK, 1 dan za izbrano vrsto gradiva)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o katalogizaciji neknjižnega gradiva.

Izvedba tečaja se prilagodi številu udeležencev.

3.5 Katalogizacija antikvarnega knjižnega gradiva (NUK, 2 dni)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o katalogizaciji antikvarnega knjižnega

gradiva. Izvedba tečaja se prilagodi številu udeležencev.