Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 35 Next Page
Page Background

Program izobraževanja 2017

COBISS

4

© IZUM, januar 2017

I.

Uvod

Izobraževanje uporabnikov je nepogrešljiva sestavina razvoja vsakega informacijskega

sistema, zato temu v IZUM-u posvečamo veliko pozornost. Ob klasičnih tečajih, ki so

predstavljeni v tem programu, organiziramo tudi predstavitve novosti ter posebne tečaje

preko spleta s širšega področja naše dejavnosti.

Velik del izobraževalne dejavnosti IZUM-a se nanaša na izobraževanje knjižničarjev, še

zlasti tistih, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije in izgrajujejo baze podatkov

sistema

COBISS.SI

. Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo izvajata NUK in IZUM, njuni

tečaji pa se dopolnjujejo.

V letu 2017 bomo pospešeno nadaljevali usposabljanje knjižničarjev, ki še delajo v

COBISS2/Izposoji, za prehod na delo v programskem segmentu COBISS3/Izposoja.

Knjižnicam

zato

priporočamo, da dajo prehodu na COBISS3/Izposojo ustrezno

prioriteto

.

Pred prehodom na programsko opremo COBISS3/Izposoja se morajo knjižničarji udeležiti

tečaja

Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja

(knjižnice, ki bodo uporabljale le

omejen nabor programskih funkcij, pa

delavnice COBISS3/Izposoja

)

.

Tečaj (delavnica) je

obvezen za enega delavca knjižnice, ki bo uporabljala programsko opremo

COBISS3/Izposoja. Sledi priprava

Zapisnika o izposoji

, in namestitev testnega okolja za

knjižnico, v katerem se usposobijo tudi sodelavci, ki se izobraževanja niso udeležili. Po

prehodu na programsko opremo COBISS3 se dostop do COBISS2 ukine. Vse potrebne

aktivnosti (izvedba posameznih tečajev in prehod) so izvedeni po vnaprej dogovorjenih

terminih.

Tečaj

Uporaba programske opreme COBISS3

/

Prevzemanje zapisov in zaloga

(za šolske

knjižnice tečaj

Šolske knjižnice – prevzemanje zapisov in zaloga

) je namenjen začetnikom v

sistemu

COBISS.SI,

ki še niso seznanjeni s programsko opremo COBISS3 in formatom

COMARC/H. Tečaj traja 2 dni, udeleženci pa na tečaju spoznajo:

osnovna navodila za delo s programsko opremo COBISS3,

osnove iskanja in prevzemanja zapisov iz vzajemne baze v lokalno bazo podatkov s

programsko opremo COBISS3,

format COMARC/H,

osnove za delo s programsko opremo COBISS3/Zaloga.

Za uporabo COBISS/OPAC-a in drugih informacijskih virov (Web of Science, Scopus in

EBSCOhost) bomo tudi letos izvajali brezplačno učenje preko spleta.

Tečaji potekajo v prostorih IZUM-a, v Mariboru na Prešernovi 17. Število udeležencev na

posameznem tečaju je omejeno na 14, kot je delovnih postaj v učilnici. Enodnevni tečaji

potekajo od 9.00 do 16.30, večdnevni tečaji pa prvi dan od 9.00 do 16.30, vse naslednje dni

pa od 8.00 do 15.30.

Zaradi zagotovitve minimalnega števila udeležencev priporočamo prijavo najmanj 7 dni pred

napovedanim začetkom. Najkasneje 5 dni pred začetkom bodo kandidati obveščeni, ali bo

tečaj izveden ali ne. Če bo tečaj odpovedan zaradi premajhnega števila prijav (manj kot 8

udeležencev), bo kandidatom po elektronski pošti ponujena možnost prijave na naslednji

termin.