Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 35 Next Page
Page Background

COBISS

Program izobraževanja 2017

© IZUM, januar 2017

3

KAZALO

I. Uvod 4 II. Izobraževanje in usposabljanje za vzajemno katalogizacijo 6 III. Izobraževanje za lokalne aplikacije COBISS3 10 IV. Pregled uporabljenih kratic 10 V. Opis tečajev 11 1. COBISS/OPAC Online javno dostopni katalogi 11 2. Uporaba baz podatkov servisa EBSCOhost (EIFL Direct) 12 3. Uporaba servisa Web of Science 13 4. Uporaba servisa Scopus 14 5. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj 15 6. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR 16 7. Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj 17 8. Posebnosti pri obdelavi gradiva za bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS 18 9. Vrednotenje in vprašanja iz prakse pri vodenju bibliografij v sistemu COBISS.SI 19 10. Predstavitev novosti v programski opremi COBISS3/Katalogizacija in v formatu COMARC 20 11. Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga 21 12. Šolske knjižnice – prevzemanje zapisov in zaloga 22 13. Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – serijske publikacije 23 14. Uporaba programske opreme za inventuro 24 15. Uporaba programske opreme COBISS3/Nabava – monografske publikacije 25 16. Uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije – nabava 26 17. Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja 27 18. Delavnica COBISS3/Izposoja 28 19. Uporaba programske opreme COBISS3/Medknjižnična izposoja 29 20. Delavnica COBISS3/Nabava – osnovni postopki in COBISS3/Elektronski viri 30 21. Uporaba orodja za izvoz podatkov (izpisi in statistike) 31 VI. Dodatek A: Seznam tečajev 2017 – pogoji za udeležbo na tečajih in pridobitev pooblastil 32