Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 35 Next Page
Page Background

Program izobraževanja 2017

COBISS

12

© IZUM, januar 2017

2.

Uporaba baz podatkov servisa EBSCOhost (EIFL Direct)

TERMINI

Termini so objavljeni na portalu Izobraževanje

(http://izobrazevanje.izum.si)

.

PROGRAM

splošno

baze podatkov

iskalni podatki

operacije s podatki

iskalni operatorji

iskalni izrazi

iskanje po bazah podatkov

storitve in dostop

osnovno iskanje

iskalni obrazci

postopki iskanja

rezultati iskanja

operacije z mapo

iskanje

iskanje publikacij

iskanje po temah

preglednica izvedenih iskanj

specializirano iskanje

napredno iskanje

TEČAJ VODITA

Janita Tacer Slana

, Aleksandra Rubelj

OPOMBE

Tečaj se izvaja preko spleta.

Tečaj je

osredotočen

na uporabo baz podatkov s celotnimi besedili EBSCOhost (EIFL Direct),

ki so uporabnikom dostopne na osnovi konzorcijske pogodbe.

Tečaj je brezplačen.