Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 35 Next Page
Page Background

COBISS

Program izobraževanja 2017

© IZUM, januar 2017

11

V.

Opis tečajev

1.

COBISS/OPAC Online javno dostopni katalogi

TERMINI

Objavljeni so na portalu Izobraževanje

(http://izobrazevanje.izum.si/)

.

PROGRAM

osnove

baze podatkov

iskalni podatki in operacije s podatki

iskalni izrazi in iskanje

servis COBISS/OPAC

pregled storitev, dostop in odjava

pomoč

baze podatkov

vzajemna baza podatkov in lokalne baze podatkov (katalogi) knjižnic

druge baze podatkov v sistemu

COBISS.SI

in drugi informacijski viri

osnovno iskanje

iskalni obrazec

iskanje in rezultati iskanja

košarica

izbirno iskanje

iskalni obrazec in iskanje

ukazno iskanje

iskalni obrazec in iskanje

servis

Moja knjižnica

pregled izposojenega gradiva in podaljšanje

rezervacija gradiva

medknjižnična izposoja in druge storitve

TEČAJ VODITA

Janita Tacer Slana

, Aleksandra Rubelj

OPOMBE

Tečaj se izvaja preko spleta.

Tečaj je osredotočen na uporabo vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov

COBIB.SI

,

lokalnih baz podatkov in drugih baz podatkov v okviru COBISS/OPAC-a.

Tečaj je brezplačen.