Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 35 Next Page
Page Background

Program izobraževanja 2017

COBISS

10

© IZUM, januar 2017

III.

Izobraževanje za lokalne aplikacije COBISS3

Izobraževanje knjižničarjev iz knjižnic, ki se na novo vključujejo v sistem

COBISS.SI

, se

začne s tečajem

Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga

, za

šolske knjižničarje pa s tečajem

Šolske knjižnice – prevzemanje zapisov in zaloga.

Na tečaju knjižničarji spoznajo osnove programske opreme COBISS3, načine identifikacije

in prevzemanja zapisov iz vzajemne baze podatkov, format COMARC/H in segment

COBISS3/Zaloga. Spoznajo tudi način definiranja

zapisnika o zalogi

, ki je pogoj za

namestitev lokalne baze podatkov posamezne knjižnice v pravo okolje.

Izobraževanje se običajno nadaljuje s tečajem

Uporaba programske opreme

COBISS3/Izposoja,

ki je namenjen knjižničarjem iz knjižnic, ki v sistem prehajajo iz

programske opreme COBISS2/Izposoja, in tistim knjižničarjem, katerih knjižnice se na novo

vključujejo v programsko opremo COBISS3/Izposoja. Za knjižnice, ki se v segment

COBISS3/Izposoja vključujejo na novo in bodo uporabljale le omejeni nabor programskih

funkcij, pa je namenjena

Delavnica COBISS3/Izposoja

(gl. podrobnosti v programu

delavnice).

Usposabljanje knjižničarjev za avtomatizacijo osnovnih lokalnih funkcij knjižnice

(upravljanje z zalogo in izposoja) lahko traja 5 dni ali 3 dni za tiste knjižnice, ki se na novo

vključujejo v sistem

COBISS.SI

. Knjižničarji morajo opraviti

dvodnevni

tečaj

Uporaba

programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov

in zaloga

(knjižničarji šolskih knjižnic

pa tečaj

Šolske knjižnice – prevzemanje zapisov in zaloga

) ter

tridnevni

tečaj

Uporaba

programske opreme COBISS3/ Izposoja

ali

enodnevno

delavnico COBISS3/Izposoja.

Trajanje nadaljnjega usposabljanja knjižničarjev za delo v okolju COBISS3 je odvisno od

področja njihovega dela in od tega, ali se želijo usposobiti za en segment ali več segmentov

programske opreme COBISS3.

IV.

Pregled uporabljenih kratic

LOAN – skupina pooblastil v segmentu COBISS3/Izposoja

RPT – skupina pooblastil v segmentu COBISS3/Izpisi

ILL – skupina pooblastil v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja

ACQ – skupina pooblastil v segmentu COBISS3/Nabava

S – skupina pooblastil v segmentu COBISS3/Serijske publikacije

ADM – skupina pooblastil v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij

HLD – skupina pooblastil v segmentu COBISS3/Zaloga

CRO – skupina pooblastil v segmentu COBISS3/Blagajna