PROGRAM_IZOBRAZEVANJA_2018

COBISS Program izobraževanja 2018 © IZUM, september 2018 35 VII. Dodatek A: Seznam tečajev 2018 – pogoji za udeležbo na tečajih in pridobitev pooblastil V osnovnih alinejah so podčrtani naslovi vseh tečajev, ki so v Programu izobraževanja 2018 pogoj za udeležbo na drugem tečaju ali pridobitev določenega pooblastila. V vrstici niže je v oklepaju navedeno, na katere tečaje ali pooblastila se pogoj nanaša. V zamaknjenih alinejah so v običajnem tisku navedeni enakovredni tečaji, s katerimi lahko pogoj izpolnimo tudi, kadar nimamo opravljenega tečaja, navedenega v osnovni alineji. Izpolnitev pogojev za udeležbo na tečajih dokazuje knjižničar na naslednji način: • če je bil tečaj opravljen v NUK-u, je treba skenirano potrdilo poslati po e-pošti ali fotokopijo originalnega potrdila po klasični pošti, • če je bil tečaj opravljen v IZUM-u, so podatki od leta 2005 dalje v evidenci IZUM-a, za tečaje pred letom 2005 pa je treba po e-pošti poslati ime, priimek knjižničarja in podatke o opravljenem tečaju. Tečaji v NUK-u: • Strokovna obdelava knjižničnega gradiva (5 dni), 2000– (tečaj COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj)  Tečaj za strokovno obdelavo knjižničnega gradiva (5 dni), 1997–1999 • Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI (5 dni), 2007– (dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig))  Tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS2/Katalogizacija monografij (5 dni), 2005–2006  Tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS/Katalogizacija monografij (3 dni), 1997–2004 • Katalogizacija kontinuiranih virov (4 dni), 2016– ( pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov )  Katalogizacija kontinuiranih virov (3 dni), 2006–2015  Katalogizacija serijskih publikacij (3 dni), 1999–2005 + Katalogizacija integrirnih virov (1 dan), 2007  Katalogizacija serijskih publikacij v sistemu COBISS (3 dni), 1997–1998 + Katalogizacija integrirnih virov (1 dan), 2007 • Katalogizacija sestavnih delov (2 dni), 2016– ( pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov )  Katalogizacija sestavnih delov (člankov) (1 dan), 2007–2015  Obdelava članka (1 dan), 2005–2006  Obdelava članka (2 dni), 1999–2004  Obdelava članka v sistemu COBISS (2 dni), 1997–1998

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5