Domov  >  Tuje baze podatkov in servisi  >  Web of Science  >  Konzorcij uporabnikov

Web of Science - konzorcij uporabnikov

Seznam institucij, ki imajo dostop do servisa WoS

Za ureditev dostopa do servisa Web of Science so potrebni ustrezni in pravilni IP-naslovi, ki morajo pripadati ustrezni instituciji. Njihovo pravilnost je možno preveriti v svetovni bazi podatkov IP-naslovov RIPE.

UNIVERZA V LJUBLJANI (vse članice)

UNIVERZA V MARIBORU (vse članice)

UNIVERZA NA PRIMORSKEM (vse članice)

UNIVERZA V NOVI GORICI

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

GEA College - Visoka šola za podjetništvo         Piran
IEDC - Poslovna šola Bled                 Bled
Institutum Studiorum Humanitatis              Ljubljana
Visoka poslovna šola Maribor, DOBA             Maribor
Visoka šola za upravljanje in poslovanje          Novo mesto
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici	  Nova Gorica
Visoka šola za storitve                  Ljubljana

JAVNI RAZISKOVALNI ZAVODI

Geografski inštitut Antona Melika             Ljubljana
Geološki zavod Slovenije                  Ljubljana
Institut informacijskih znanosti              Maribor
Institut Jožef Stefan                   Ljubljana
Inštitut za ekonomska raziskovanja             Ljubljana
Inštitut za hidravlične raziskave             Ljubljana
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije       Ljubljana
Inštitut za narodnostna vprašanja             Ljubljana
Inštitut za novejšo zgodovino               Ljubljana
Kemijski inštitut                     Ljubljana
Kmetijski inštitut Slovenije                Ljubljana
Pedagoški inštitut                     Ljubljana
Slovenska akademija znanosti in umetnosti         Ljubljana
Urbanistični inštitut RS                  Ljubljana
Zavod za gradbeništvo Slovenije              Ljubljana

DRUGI ZAVODI

Andragoški center RS                    Ljubljana
Bolnišnica Golnik                     Golnik
Elektroinštitut Milan Vidmar                Ljubljana
ICK, Inštitut za civilizacijo in kulturo          Ljubljana
Inštitut za celulozo in papir               Ljubljana		
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije Litija
Inštitut RS za rehabilitacijo               Ljubljana
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije      Žalec
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje      Ljubljana
Inštitut za trajnostni razvoj               Ljubljana
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne         Maribor
Klinični center Ljubljana                 Ljubljana
Mednarodni center za promocijo podjetij          Ljubljana
Mirovni inštitut                      Ljubljana
Narodni muzej Slovenije                  Ljubljana
Onkološki inštitut Ljubljana                Ljubljana
Pokrajinski arhiv Maribor                 Maribor
Prirodoslovni muzej Slovenije               Ljubljana
Psihiatrična klinika Ljubljana               Ljubljana
Slovenski etnografski muzej                Ljubljana
Slovenski institut za kakovost in meroslovje        Ljubljana
Splošna bolnišnica Celje                  Celje
Univerzitetni klinični center Maribor           Maribor
TCL, Laboratorij za preizkušanje in certificiranje     Velenje
TECES, Tehnološki center za električne stroje       Maribor 
Zavod RS za transfuzijsko medicino             Ljubljana
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor            Maribor
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor         Maribor
Znanstvenoraziskovalno središče - Bistra Ptuj       Ptuj

MINISTRSTVO in ARRS

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo   Ljubljana
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije                         Ljubljana

Metaiskalnik
Web of Science
Scopus
ProQuest
EIFL Direct - EBSCOhost
Oddaljen dostop
Brezplačni spletni tečaji
Zadnja novica
 • 09. 11. 2015
  V informacijski servis Web of Science Core Collection dodana nova baza podatkov Emerging Sources Citation Index (ESCI)
IZUM - Institut informacijskih znanosti
Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
telefon: 02 2520 331   |   e-pošta: izum@izum.si
© 1997-2018