COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bmarec1996

F Vodenje bibliografij v sistemu COBISS

F.5 Izpisi bibliografij v sistemu COBISS

Bibliografski zapisi, ki se nanašajo na rezultate raziskovalne dejavnosti, so namenjeni različnim uporabnikom z različnimi informacijskimi potrebami. Za izpis bibliografij so na razpolago programske rešitve v okviru sistema COBISS/OPAC in COBISS/Izpisi.

Izbor zapisov, ki se izpišejo v bibliografiji posameznika, je možno izvesti preko njegove šifre raziskovalca, če nima statusa raziskovalca, pa preko priimka in imena.

Osebno bibliografijo je smiselno izpisovati iz vzajemne baze podatkov COBIB, ki naj bi vsebovala bibliografske zapise iz vseh lokalnih baz podatkov. Izjema so samo primeri, ko so bili v lokalno bazo podatkov sistema COBISS prenešeni strojno čitljivi zapisi s postopkom retrospektivne konverzije. Izpis je tehnično možen tudi iz lokalnih baz podatkov posameznih knjižnic, vendar v tem primeru ni zajamčena kompletnost, saj se raziskovalci selijo iz ustanove v ustanovo in hkrati lahko delajo v več ustanovah.

Bibliografijo je možno izpisati za določeno obdobje ter pri tem izbirati bibliografske enote glede na jezik dokumenta/dela, glede na državo izdaje itd.

Izpis bibliografskih enot je trenutno možen v treh standardnih oblikah, in sicer:

  • izpis referenc v obliki, kot jo priporoča standard ISO 690 (Documentation - Bibliographic references - Content, form and structure)

  • izpis v obliki ISBD (International Standard Bibliographic Description) za potrebe knjižnic

  • izpis referenc v obliki, ki je v uporabi pri publikacijah The Institute of Electrical and Electronics Engineers, inc. - IEEE.

Izpis bibliografije je lahko enokolonski (privzeta vrednost) ali dvokolonski.

Razvrščanje (sortiranje) bibliografskih enot je možno glede na tip dokumenta/dela, glede na leto izida dokumenta/dela ter znotraj tega po avtorju in naslovu oz. značnici. Možne so naslednje variante:

  • tip dokumenta/dela, leto izida, avtor, naslov (privzeta vrednost)

  • leto izida, tip dokumenta/dela, avtor, naslov

  • tip dokumenta/dela, avtor, naslov

  • leto izida, avtor, naslov

  • avtor, naslov

Podobno se oblikujejo tudi izpisi bibliografij ustanov/organizacij.

Za potrebe oblikovanja individualnih izpisov v lokalnih aplikacijah posameznih končnih uporabnikov je predvidena tudi možnost prenosa bibliografskih zapisov, strukturiranih po posameznih poljih/podpoljih glede na tip dokumenta/dela.